Din Fritid - Din Fremtid

Den Frie Rådgivning har i 2014 arbejdet videre med vores projekt Din Fritid – Din Fremtid, hvor vi har fokus på unge isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Vi har gennem workshops på ungdomsuddannelser oplyst om fordelene ved et aktivt fritidsliv, og hjulpet de unge kvinder ind i en fritidsaktivitet.

Vi tror på, at de unge kvinder, gennem et aktivt fritidsliv, tilegner sig et netværk, samt får styrkede kompetencer på længere sigt. 

Vi har dog måtte indse, at vejen ind til ungdomsuddannelserne var for svær. Ønsket for 2014 var, at afholde 10 workshops på ungdomsuddannelser, men vi nåede kun op på 4. Dette har ikke været tilfredsstillende, idet vi oplevede en stor begejstring for de workshops, vi afholdte. 

Gennem det sidste år har vi været støttet økonomisk af Den A. P. Møllerske Støttefond, og har fået konsulentbistand af Socialt Udviklingscenter. 

Da vi ikke har opnået vores resultatkriterier, har vi i samarbejde med Den A. P. Møllerske Støttefond og SUS besluttet, at nedlægge projektet, idet fonden ikke ønskede at støtte et projekt, der kun opnåede 4 oplæg. 

Det har været en svær beslutning, men vi er glade for at kunne fokusere på vores kerneopgave. 

Inden projektets afslutning, nåede vi at holde ydereligere 4 oplæg fra januar til marts 2015.

 

Din Fritid – Din Fremtid

Den Frie Rådgivning har siden 2010 arbejdet med projektet Din Fritid – Din Fremtid, som har til formål at oplyse kvinder med etnisk minoritetsbaggrund om fordele ved et aktivt fritidsliv og hjælpe målgruppen ind i for dem relevante fritidsaktiviteter.

 

Fritids- og foreningslivet er en vigtig del af det danske samfund og spiller en stor rolle for det sociale liv, og den måde vi omgås hinanden. Et aktivt fritidsliv kan have positiv indflydelse på mange områder personligt såvel som fagligt og socialt og kan blandt andet skabe netværk og styrke ens kompetencer i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Mange unge har dog ikke kendskab til eller tænker måske ikke over, hvilke muligheder et aktivt fritidsliv giver. Du kan læse mere om fordelene ved et aktivt fritidsliv i vores folder om 10 gode grunde til et aktivt fritidsliv

 

En deltager skriver i sin evaluering

"Super gode oplæg og dejlig personlighed fra jer"

 

 

Efter en workshop med Din Fritid – Din Fremtid

Mumtaz, der er 20 år, er en af de kvinder, som har deltaget på vores workshop (personen er anonymiseret, og det er derfor ikke hendes rigtige navn). Hun har efterfølgende fået et lønnet fritidsjob. Hun arbejder hos sin venindes søster, der har brug for hjælp til børnepasning, madlavning og andet husarbejde. Mumtaz fortæller, at hun blandt andet har lært pædagogerne i børnehaven at kende samt de jævnaldrende kammerater til de børn, hun passer. Mumtaz er rigtig glad for jobbet, udover at hun rigtig godt kan lide børnene, får hun også noget ud af det, fortæller hun. ”Jeg hjælper blandt andet med lektier, handler og lignende og er blevet mere voksen og ansvarlig.” 

Tidligere oplæg

I oktober holdt vi oplæg for 30 unge kvinder på Ungdomsakademiet. Her havde vi Tamana fra Rollemodeller Fyn, Sine og Katrine fra Fritidsjobvejledningen samt Henrik fra Headspace med der alle kunne bidrage med forskellige inputs til et aktivt fritidsliv, samt hvorfor det er vigtigt. 

Tamana fortalte sin egen historie om at komme til Danmark og finde ud af, hvor vigtigt det var at deltage i forskellige fritidsaktiviteter samt have et fritidsjob. På den måde fik hun et netværk og et kendskab til det danske samfund, der er uvuderligt for hende den dag i dag. 

 

Sine fra Vollsmose sekretariatet fortalte om fordelene ved at have et fritidsjob. Desuden kom hun med konkrete forslag til, hvordan man søger et job og hvad man skal gøre sig af overvejelser inden man søger. Her kunne hun også fortælle, at det kan være en fordel at have noget på CVet i forvejen. Det behøver ikke kun at være tidligere jobs. Det kan også være de fritidsaktiviteter man har gået ti. Det viser, at man er et aktivt menneske der ikke bare sidder derhjemme efter skoletid, hvilket er en positiv ting når man søger et fritidsjob. 

Henrik fra Headspace fortalte om de tilbud de har inde hos dem. De unge piger har her mulighed for at tale med en anonymt om hvad der nu lige rør sig i deres liv, som de synes kan være svært. Det kan både være personligt, uddannelsesmæssigt eller jobmæssigt. Hos Headspace er der både mulighed for at komme til individuelle samtaler og til forskellige fælles sociale arrangementer, hvis man har lyst til at lave nogle aktiviteter sammen med andre unge. 

I september 2014 holdt Den Frie Rådgivning oplæg på Syddansk Erhvervsskole, hvor tilbuddene Get2Sport, fritidsjobvejledningen fra Vollsmose Sekretariatet og MentorFyn var med. 

Katrine og Sine fra Vollsmose Sekretariatet fortalte blandt andet om fordelene ved at have et fritidsarbejde eller frivilligt arbejde. 

Pernille fra MentorFyn var med for at fortælle om muligheden for at få en mentor. 

Abdi fra Get2Sport rådgav om mulighederne for konkrete fritidsaktiviteter herunder særligt sportsaktiviteter.