Din Fritid - Din Fremtid

Den Frie Rådgivning har i 2014 arbejdet videre med vores projekt Din Fritid – Din Fremtid, hvor vi har fokus på unge isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Vi har gennem workshops på ungdomsuddannelser oplyst om fordelene ved et aktivt fritidsliv, og hjulpet de unge kvinder ind i en fritidsaktivitet.

Vi tror på, at de unge kvinder, gennem et aktivt fritidsliv, tilegner sig et netværk, samt får styrkede kompetencer på længere sigt. 

Vi har dog måtte indse, at vejen ind til ungdomsuddannelserne var for svær. Ønsket for 2014 var, at afholde 10 workshops på ungdomsuddannelser, men vi nåede kun op på 4. Dette har ikke været tilfredsstillende, idet vi oplevede en stor begejstring for de workshops, vi afholdte. 

Gennem det sidste år har vi været støttet økonomisk af Den A. P. Møllerske Støttefond, og har fået konsulentbistand af Socialt Udviklingscenter. 

Da vi ikke har opnået vores resultatkriterier, har vi i samarbejde med Den A. P. Møllerske Støttefond og SUS besluttet, at nedlægge projektet, idet fonden ikke ønskede at støtte et projekt, der kun opnåede 4 oplæg. 

Det har været en svær beslutning, men vi er glade for at kunne fokusere på vores kerneopgave. 

Inden projektets afslutning, nåede vi at holde ydereligere 4 oplæg fra januar til marts 2015.

 

Din Fritid – Din Fremtid

Den Frie Rådgivning har siden 2010 arbejdet med projektet Din Fritid – Din Fremtid, som har til formål at oplyse kvinder med etnisk minoritetsbaggrund om fordele ved et aktivt fritidsliv og hjælpe målgruppen ind i for dem relevante fritidsaktiviteter.

 

Fritids- og foreningslivet er en vigtig del af det danske samfund og spiller en stor rolle for det sociale liv, og den måde vi omgås hinanden. Et aktivt fritidsliv kan have positiv indflydelse på mange områder personligt såvel som fagligt og socialt og kan blandt andet skabe netværk og styrke ens kompetencer i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Mange unge har dog ikke kendskab til eller tænker måske ikke over, hvilke muligheder et aktivt fritidsliv giver. Du kan læse mere om fordelene ved et aktivt fritidsliv i vores folder om 10 gode grunde til et aktivt fritidsliv

 

En deltager skriver i sin evaluering

"Super gode oplæg og dejlig personlighed fra jer"