Vores frivillige er foreningens største aktiv – med andre ord, ville Den Frie Rådgivning ikke eksistere uden frivillige. Derfor vil vi gerne være et attraktivt sted at være frivillig, et sted hvor de frivillige bliver værdsat, trives og får mulighed for at udvikle deres kompetencer. Vi er meget opmærksomme på at skabe gode rammer for vores frivillige. Det gør vi blandt andet på følgende måder: 

Introduktion Når du starter som frivillig, får du grundig oplæring, og du bliver tilknyttet en mentor. Din mentor er en af vores erfarne rådgivere, som får ansvar for at hjælpe dig godt ind i arbejdet og præsentere dig for nye kolleger og Fritidsbutikken.  
 
Håndbog og Rådgivningshåndbog Som frivillig rådgiver får man udleveret en håndbog med information om arbejdet som rådgiver såvel som foreningens værdiggrundlag og etiske retningslinjer. 
 
Fyraftensmøder Ca. hver anden måned mødes hele teamet til fyraftensmøde kl. 16.30 – ca. 19.00. Vi bruger tiden på at tale om, hvad der pt. sker i arbejdet, har fagligt relevante oplæg og selvfølgelig mad og hygge. 
Introduktionsmøde 2019
Kursustilbud Vi afholder hvert år interne kurser, når der opstår et behov for mere viden på et område i forbindelse med vores arbejde. Eksempelvis har vi haft kurser i Kollegial supervision og samtaleteknik, Empowerment og kulturmøder samt Etik. Derudover har vores frivillige mulighed for gratis at deltage i kurser arrangeret af Center for frivilligt socialt arbejde. Kurserne udbydes forår og efterår og kan findes på centerets hjemmeside: www.frivillighed.dk 

Mulighed for udvidelse af kompetenceområde Hvis man som frivillig har lyst til at engagere sig i andet end rådgivningsarbejdet, har vi udover bestyrelsen flere små arbejdsgrupper, der bl.a. arbejder med faglige og sociale arrangementer såvel som fundraising. 

Ulykkesforsikring Vores frivillige er dækket af en ulykkesforsikring i de timer, de udfører arbejde for Den Frie Rådgivning. 

Supervision og debriefing Medarbejderne på sekretariatet og bestyrelsen, står altid til rådighed, hvis man som frivillig har behov for at vende nogle af de oplevelser, man har haft i forbindelse med rådgivningsarbejdet.