Hilsen fra Steen Møller

Steen Møller var i 2016 Rådmand ved Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune. I anledningen af Den Frie Rådgivnings jubilæum skrev han følgende notits.

Frivillige gør en forskel

Tillykke med jubilæet!

Som rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen glæder jeg mig over, at Den Frie Rådgivning og de frivillige rådgivere i nu 10 år har været en aktiv del af de odenseanske civilsamfund. For den frivillige sociale indsats og et levende civilsamfund er en uvurderlig del af et sammenhængende og moderne Odense. Frivillige foreninger, som er med til at løfte væsentlige samfundsopgaver, er uundværlige for lokalsamfundet - og er samtidig med til at udvikle vores by.

I Den Frie Rådgivning er der i øjeblikket 60 frivillige ildsjæle, der på 18 forskellige sprog rådgiver om og hjælper med alt fra forståelse af breve fra det offentlige til brug af NemID. Og Den Frie Rådgivning har netop udvidet rådgivningen med hjælp til oprydning i privatøkonomien - særligt for etniske minoriteter på overførselsindkomst.

De 60 frivillige er en gave til hele byen. For de frivillige kan noget, som kommunen eller andre offentlige myndigheder ikke kan. De frivillige er drevet af et personligt engagement, en sag de brænder for. Engagementet og det private initiativ er frivillighedens største styrke. Når det frivillige sociale arbejde er bedst, er det hjælp og rådgivning i øjenhøjde - menneske til menneske.

Som rådmand er jeg optaget af, at flere odenseanere kommer i uddannelse og arbejde og bliver en aktiv del af det odenseanske samfund. Det gælder de flygtninge og indvandrere, som Den Frie Rådgivning hjælper, når det danske sprog driller, eller der skal styr på privatøkonomien - og det gælder udsatte borgere langt fra arbejdsmarkedet. Det er en vigtig samfundsopgave at gøre flere til aktive samfundsdeltagere og forebygge dannelsen af parallelsamfund ved at integrere etniske minoriteter i det danske samfund. Det er ikke en opgave, som kommunen kan eller skal løfte selv. De frivillige, sociale foreninger og de engagerede frivillige yder et afgørende bidrag, når vi sammen skal løfte opgaven og hjælpe de borgere, der af den ene eller anden grund har brug for en hånd, et kærlig skub, eller noget helt tredje for at komme tættere på at blive aktive og ressourcefulde deltagere i samfundet.

Derfor glæder det mig også, at vi i Beskæftigelses- og Socialudvalget hvert år har mulighed for at give økonomisk støtte til dette vigtige frivillige, sociale arbejde. I år har vi blandt andet bevilget tilskud til Den Frie Rådgivnings koordination af frivilligindsatsen.

Tak til de frivillige, der hver dag gør en forskel, ikke bare i Den Frie Rådgivning, men i hele vores by.

Steen Møller
Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen,
Odense Kommune

31. maj 2016