Interview med Sami

Sami er en ung mand på 19 år, der går i skole på Ungdomsakademiet i UngNord. Han er kommet til Danmark i 2013 som uledsaget flygtningebarn og har i starten på et børnecenter. Han giver udtryk for, at det er lidt svært at være alene, men han er glad for at gå i skole og meget opsat på at lære dansk. Det går godt og han taler et forståeligt dansk. Sami kan godt lide at læse bøger og vil gerne uddanne sig til sygeplejerske. Nu bor han for sig selv og er nødt til at klare sig på bedst mulig måde. Det har været vanskeligt for Sami at lære det danske system at kende. Igennem sin sagsbehandler er han blevet gjort bekendt med Den Frie Rådgivning, som har været ham til stor gavn.

Ikke alene gør han selv brug af de frivillige i Rådgivningen, han hjælper også de af sine landsmænd, der lige som han har vanskeligt ved at forstå det danske sprog. Eritrea har 9 forskellige sprog og selv om han ikke forstår dem alle sammen, kan han nok virke som tolk i forhold til de frivillige i Den frie Rådgivning, hvor der især er behov for hjælp i forbindelse med ansøgning om familiesammenføring.