Interview med Solveig

Solveig er sociologistuderende fra København. Hun rejser gerne 2 dage om ugen til Odense, fordi hun har fået et ønskejob som studentermedhjælper i Den Frie Rådgivning. Hun startede egentlig som praktikant i august 2013, hvor en medstuderende ved Københavns Universitet gjorde hende opmærksom på, at der var et ledigt praktikantjob som i Vollsmose i Odense. Hun fortæller:  

”Jeg var nået til et sted i studiet, hvor jeg var kørt lidt træt i den akademiske teoretisering og det var derfor tillokkende, at jeg kunne tage en praktik som afslutning på min Bachelor. Da jeg startede i praktik havde Odense Kommune et projekt omkring isolerede unge kvinder i samarbejde med det daværende Integrationsministerium. Det blev min opgave at evaluere projektet, der blev kaldt ’Din fritid, din fremtid’. Efter endt projektperiode søgte vi midler hos Den Møllerske Støttefond for at fortsætte projektet og endte med at få 800.000. Vores tanke var, at vi skulle ud på uddannelsesinstitutionerne, for at holde workshops sammen med idrætsforeninger og andre relevante aktører med fokus på vigtigheden af et aktivt fritidsliv. Dette viste sig dog som en større udfordring end forventet, idet det var svært at få aftaler i hus med de skoler vi gerne ville ud på. Efter et år besluttede vi at nedlægge projektet, idet vi brugte for mange ressourcer på noget, hvor vi ikke så en udvikling. Læren af dette projekt blev, at vi fremover ikke skal starte noget, før der har vist sig et behov inden for vores kernekompetencer, som er rådgivning.”

Efter endt praktikperiode blev Solveig ansat 16 timer om ugen som studentermedhjælper. ”Projektet var en forudsætning for mine 16 timers ansættelse og da det blev lukket, var forudsætningerne der ikke mere, så jeg var nødt til at stoppe. Det var ærgerligt, for der var gået 1-1½ år og jeg var blevet en del af hverdagen jeg havde mine faste arbejdsopgaver. Jeg var i gang med en masse udviklingsarbejde omkring satellitter og jeg havde fuldstændig tabt mit hjerte til foreningen, bl.a. fordi jeg kunne se nødvendigheden af dens eksistens og fordi de arbejdsopgaver jeg varetog var interessante og i god tråd med mine interesseområder på mit studie.  Dog opstod der en mulighed for forlængelse af min ansættelse, idet der var nogle timer i vores nyopstartede projekt PROP (privatøkonomisk oprydning), så jeg endte med at blive.”

PROP er en indsats, der kører sideløbende med den ordinære rådgivning, og givere brugere en mulighed for at få ryddet op i økonomien, få overblik og få lagt et budget, de kan overholde. ”Op til opstarten af dette projekt oplevede vi, at der kom brugere i rådgivningen der havde ’slinger’ i økonomien. De kom igen og igen og fik udskudt regninger, så Marianne (daværende daglige leder, red.) og jeg satte os sammen og udviklede et koncept hvor der var mulighed for at få et koncentreret forløb omkring økonomisk rådgivning. Tilbuddet startede op i januar 2015 med støtte fra Odens Kommunes Udviklingspulje.  Det har været spændende og givende at være med til at udvikle et projekt helt fra bunden. Hele 2015 var en usikker periode, idet vi vidste, at vi kun havde midler t.om. dec. 15. Der blev søgt en del private fonde og offentlige puljer, hvilket gav pote, idet vi fik støtte fra Odense Kommunes §18-midler til at kunne fortsætte tilbuddet i 2016. For mig betyder det, at jeg nu sidder med det overordnede ansvar for PROP, hvilket er endnu en af de arbejdsopgaver, som jeg kan se forenes med mit akademiske studium. Med mit arbejde i DFR er der således kommet en rød tråd der forbinder studiet og min praktiske erfaring.”

 

Solveig er et kendt ansigt blandt de frivillige, da hun har ansvaret for den ugentlige vagtplan. Derudover er hun også med til at optimere rammerne for de frivilliges arbejde. ”En anden af mine vigtige opgaver er at motivere og fastholde de frivillige. Det er virkelig noget der ligger mig på sinde. Hvad er det der gør, at de kommer igen uge efter uge? Det er jo ikke sådan, at vi kan sige til dem, at hvis de ikke kommer, bliver de trukket i løn. For nogen er det vigtigt at komme en gang om ugen, gøre deres arbejde og gå hjem igen. For andre vægter det sociale en del. Vi vil gerne understøtte begge dele hos vores frivillige,  f.eks. i forbindelse med vores fyraftensmøder, hvor vi forsøger at koble noget fagligt, opkvalificerende med noget socialt hvor alle i foreningen, både frivillige og ansatte, har tid til at tale sammen om noget andet end vores faglighed. Det er et stort og inspirerende arbejde.”

Solveig har nu været i rådgivningen i 3 år, og hun er glad for arbejdet, selvom det er langt fra København. ”Igennem de 3 år jeg har været i DFR, har jeg fået et godt indblik i integrationsprocessen og bureaukratiet i Odense Kommune, hvilket har givet mig en masse erfaring og ny viden som  jeg kan tage med mig i fremtiden. Jeg har tabt mit hjerte til integrationsområdet. Der er masser af problemstillinger i det som ikke bare er sort/hvide, hvilket gør, at det er et område hvor jeg hele tiden bliver udfordret. Jeg håber derfor, at jeg kan blive inden for dette felt når jeg engang er færdiguddannet. Indtil videre er jeg bare glad for at være i en forening der har formået at eksistere i 10 år og gøre så stor en forskel for de mennesker vi – og her mener jeg vores dygtige frivillige – hjælper hver dag. ”