Interview med Ulla

Ulla er ansat som leder af Integrationsafsnittet i Odense Kommune. Hun har det overordnede ansvar for flygtningemodtagelsen, som bl.a. indeholder boligplacering og opstart af flygtningenes nye liv i kommunen.

Ulla fortæller:

”Den Frie Rådgivning kan løse nogle andre opgaver, end dem vi kan, fordi de arbejder uden for kommunalt regi og kan behandle sager, hvor der ikke er brug for myndighedssagsbehandling. Vi har også kunnet holde fælles møder, hvor borgeren har været med og på den måde har vi kunnet videregive en problemstilling, som Den Frie Rådgivning har haft bedre forudsætninger for at løse.

Vi har f.eks. haft en konkret sag med en flygtning, som vi anviste en bolig, da hun kom til Odense. Nogle venner talte hende fra at indgå lejeaftale fordi de synes, hun skulle bo et andet sted. Kort tid efter henvendte hun sig så til Den Frie Rådgivning, fordi hun gerne ville have hjælp til at finde en bolig. Vi havde jo som nævnt fundet en lejlighed og møblerne var på vej, så da Den Frie Rådgivning henvendte sig til os, fordi vi havde det formelle ansvar, kunne vi hjælpe dem, så de ikke skulle sætte himmel og jord i bevægelse. Hun havde fået tilbuddet og de kunne forklare hende, at man kun får tilbudt én bolig. De kunne efterfølgende snakke med hende om, hvordan reglerne er for at blive skrevet op til en bolig.

Vi har også haft nogle sager omkring kvinder, der var ved at miste deres opholdstilladelse og hvor vi egentlig ikke har kunnet gøre mere som kommunal instans. Den Frie Rådgivning kan på den måde noget, kommunen ikke kan. Sager som denne er egentlig mere mellem den enkelte borger og Udlændingestyrelsen, og det er ikke noget, kommunen kan gå ind og påvirke på nogen måde. Den Frie Rådgivning kan hjælpe borgeren med at anke eller med at indgive ny ansøgning om opholdstilladelse på et andet grundlag.

Så vi nævner tit Den Frie Rådgivning og har brochurer på forskellige sprog, som vi også giver til borgerne. Konkret henviser vi mange, der har spørgsmål om familiesammenføring, og vi fortæller borgerne om muligheden for at få hjælp til at læse breve og anden privat rådgivning.

Et samarbejde er altid bedst, når det går begge veje. Jeg har bl.a. haft meget samarbejde med Abdi fra Fritidsbutikken, som af og til ringer til mig for at få hjælp til at finde den rigtige indgang til kommunen i en sag, han sidder med. Jeg har også været ude hos ham sammen med en somalisk borger, hvor Abdi har virket både som tolk og som medarbejder i forhold til en konkret indsats.

Der er kommet ny lovgivning omkring mennesker der bliver udsat for æresrelaterede konflikter. I samarbejde med ministeriet lavede vi en aftale om at afholde kursusforløb. I den sammenhæng tilbød vi rådgivere fra DFR pladser, så de kunne få den samme viden på det område, som vi fik.

Alt i alt er Den Frie Rådgivning en supergod samarbejdspartner. Vi har to medarbejdere her i Integrationsafsnittet, der har været frivillige i DFR og som er lært rigtigt godt op. At de har eksisteret i 10 år er egentlig imponerende og det er et sted, vi meget nødigt vil undvære.”