Historier fra vores brugere

Nisreens historie

 

”Næst efter Allah, er I dem der har hjulpet mig mest”.

Sådan udtrykte Nisreen sin taknemmelighed da hun efter et langt sagsforløb endelig stod med den fulde forældremyndighed over sine børn. Nisreen er anonymiseret, og det er derfor ikke hendes rigtige navn.

Nisreen opsøgte Den Frie Rådgivning første gang i 2010. Hun ønskede hjælp til at forlade sin mand pga. af vold i ægteskabet. Oprindeligt fik hun humanitært ophold i Danmark, og talte kun meget lidt dansk da hun kom 1. Gang. Hun var altså et menneske med nogle svære psykiske problemstillinger, men med en meget fast vilje til at tage ejerskab for sit eget liv.

Vi hjalp hende med at undersøge mulighederne for skilsmisse hos politiet, aftalte et møde på et krisecenter, samt eventuelle konsekvenser for hendes og familiens opholdstilladelser hos Udlændingestyrelsen hvis hun valgte at blive skilt.

Men at flytte fra sin mand var en meget alvorlig beslutning for hende og med risiko for at miste al sit spinkle netværk i Danmark. Det spinkle netværk anbefalede hende desuden at blive sammen med sin mand. Nisreen fik derfor ’kolde fødder’, kom ned i rådgivningen og fortalte, at hun alligevel ikke skulle have vores hjælp. Herefter så vi hende ikke i flere år. Men hun kom igen, fast besluttet på at nu skulle det voldelige ægteskab slutte, og vi hjalp hende derfor med at søge om skilsmisse. Da den sag var overstået, ønskede hun at få den fulde forældremyndighed over børnene, da hendes eksmand ikke ville skrive under på dokumenter der gjorde det muligt for dem, at søge om dansk statsborgerskab. Dette krævede en god advokat, som vi hjalp Nisreen med at finde. Nisreen vandt sagen om forældremyndighed i byretten, men manden ankede sagen til landsretten. Her vandt hun også sagen.

Nisreen gik altså fra et voldeligt ægteskab til at være fraskilt kvinde med den fulde forældremyndighed over sine børn. Da disse ting endelig kom på plads, havde hun et sidste ønske:

”hvis I så kunne hjælpe mig med at finde et danskkursus, ville jeg blive meget glad”

Hun har nu overskud til at gå til dansk, hvilket betyder, at der er mange ting hun har et bedre grundlag for at forstå, det bliver nemmere for hende at finde et job,  og hun kan desuden være mere tilstede i forhold til sine børn. 

Maryams historie

 

”Jeg er meget taknemmelig for den hjælp, jeg har fået hos Den Frie Rådgivning. Rådgiverne har mødt mig med stor omsorg og forståelse for min situation og har hjulpet mig med mine konkrete problemstillinger på en meget professionel måde”.

Vi mødte første gang Maryam i rådgivningen i 2010. Hun var vendt tilbage til Danmark efter en årrække i udlandet og havde derfor mistet sin danske opholdstilladelse. Resten af familien var danske statsborgere. Her begyndte en lang kamp for Maryam for at få opholdstilladelse i Danmark.

Mens ansøgningsprocessen var i gang, havde hun det, man kalder processuelt ophold. Det vil sige, at hun ikke havde ret til at arbejde, at hun havde ret til nogle kommunale ydelser på grund af børnene, men ikke lægehjælp, og at hun stod registreret i CPR som udrejst af Danmark.Når man er alene med 5 børn under 18 år, er det et nærmest umenneskeligt pres at leve under; usikkerheden om hvorvidt det vil lykkes at få opholdstilladelse, uvisheden om børnenes fremtidige skæbne, hvis det ikke lykkes, såvel som en masse besvær for at få hverdagen til at hænge sammen.

Maryam er siden kommet jævnligt i rådgivningen for at få hjælp til at håndtere den vanskelige situation og den megen kommunikation med myndighederne. Vi har hjulpet, hvor vi kunne, og inddraget relevante samarbejdspartnere, når det var nødvendigt. I sommeren 2013 lykkedes det endelig for Maryam at blive familiesammenført med sine børn og få et CPR-nummer i Danmark.