Aktiviteter og projekter

Rådgivningen er vores kerneopgave, men vi arbejder også med folkeoplysende aktiviteter som PROP - Privatøkonomisk oprydning og andre integrationsfremmende projekter, som for eksempel Cykelskolen for kvinder.