Hvad er Privatøkonomisk OPrydning, PROP?

Hvad kan vi?
I PROP arbejder vi dels med håndholdt økonomisk rådgivning for brugere, som har mistet overblikket over deres økonomi og gældsat sig, dels med en forebyggende indsats, hvor vi gennem oplysning og direkte rådgivning hjælper brugere med dårlig økonomi, så de ikke ender i en ond gældsspiral. PROP er medlem af Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning, og vi følger derfor deres 4 typologier i vores rådgivning.

Det vil med andre ord sige, at vi tilbyder følgende fire typer for rådgivning:
1. Forebyggende oplysning og undervisning
a. Fx holder vi forebyggende oplæg hos Uddannelsesbasen hver 3. uge.
2. Enkeltstående vejledning
3. Økonomirådgivning
4. Gældsrådgivning


Målgruppe
DFR henvender sig til udsatte borgere, der er uden netværk, den fornødne viden, ressourcer eller sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre borgere.

I PROP er målgruppen socialt udsatte brugere, som ofte har en kombination af lav indkomst, høj gæld og lavt rådighedsbeløb. Målgruppen er derudover karakteriseret ved at have lille eller ingen finansiel forståelse. Det er således alt fra den ældre pensionist, som aldrig har fået sparet op til sine seniorår, til den enlige afghanske mor på overførselsindkomst, til den nyligt separerede, som ikke tidligere har skulle tage sig af husstandens økonomi. Vi befinder os i et af Danmarks mest udsatte områder, Vollsmose, hvor en stor del af de mennesker, som vi rådgiver, føler sig udfordret på sprog, samfundsforståelse og hverdagsrelaterede opgaver, som kan virke uoverskuelige pga. de manglende kompetencer. Derfor har vi med en unik brugergruppe at gøre med, som kræver flerartede samarbejdspartnere i det kommunale, regionale regi og samtlige styrelser, som vi konstant bestræber os på at etablere. Aldersgruppen for begge rådgivningsindsatser varierer fra 18 - 99 år og er ligeligt fordelt mellem køn.

 

Medlem af Vidensfunktionen og Akkrediteret af Rådgivnings Danmark

Vidensfunktionen
Som medlem af Vidensfunktionen arbejder vi med en fælles kvalitetsmodel for økonomi- og gældsrådgivning. Modellen er med til at skabe gennemsigtighed om de vigtigste standarder i vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning og hjælpe med at gøre rådgivningen endnu bedre. 

Vidensfunktionen understøtter samarbejde og sparring mellem deres medlemsorganisationer. De ønsker samtidigt at udvikle økonomi- og gældsrådgivningsområdet i bredere forstand. Derfor stiller de viden og værktøjer til rådighed for både deres medlemmer og et bredere netværk af rådgivninger. De samler også aktører på området gennem forskellige aktiviteter for at forebygge og afhjælpe økonomi- og gældsproblemer i Danmark. 

RådgivningsDanmark 

RådgivningsDanmark er brancheforening for almennyttige, ikke-erhvervsdrivende organisationer, som tilbyder gratis social rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. De varetager medlemmernes fælles interesser og styrker deres faglige og organisatoriske udvikling, bl.a. gennem en akkrediteringsordning, vidensopbygning og netværk. 

Som medlem og nylig akkrediteret for perioden 2023-2026 betyder det at RådgivningsDanmark har kvalitetsstemplet vores arbejde gennem deres akkrediteringsforløb. Kvalitetsstemplet viser brugerne af Den Frie  Rådgivning, at vi lever op til de fælles branchestandarder, jf. kvalitetsmodellen 3.0

Grafik over forløb i perioden 2017-2022

text