PROP – Privatøkonomisk Oprydning

PROP er et projekt under Den Frie Rådgivning og er et supplement til den ordinære rådgivning. Projektet hjælper borgere med oprydning af dårlig økonomi, så borgerne ikke ender i en gældsspiral med ubetalte regninger og en usikker dagligdag, hvor indkøb af mad kan være en udfordring eller økonomien bliver en hindring for at deltage i sociale aktiviteter og fritidsinteresser. Brugerne af projektet skal lære om og opnå forståelse for økonomi og budgetlægning, så de får overskud i deres liv og ro til at blive gode rollemodeller over for deres børn og netværk. 

Den Frie Rådgivning gennemførte i 2014 et pilotprojekt, hvor Annette Demant stod for gennemførelse af forløb, udvikling af projektet samt et omfattende researcharbejde, der indebar undersøgelse af efterspørgsel, mulighed for samarbejde mv. I 2015 har vi fået tildelt midler fra Odense Kommunes §18 Udviklingspulje til at gennemføre PROP, og vi arbejder på fortsat forankring.

Hvad er PROP?:

PROP tilbyder borgere i Odense med manglende overblik over deres privatøkonomi et 6 måneders rådgivningsforløb, hvor der bliver arbejdet med hjælp til selvhjælp, motivation og hvor målet er at give brugerne en større forståelse og ansvar over for deres økonomi. Målet er, at brugerne undgår at blive dårlige betalere og på sigt får frigivet ressourcer, de kan bruge til at tage hånd om deres liv, deltage aktivt i samfundet og videregive gode eksempler til deres børn om sund økonomiførelse.  

Gennem projektet vil brugeren indgå i et koordineret forløb, hvor brugeren vil møde den samme rådgiver gennem hele forløbet. Denne rådgiver hjælper den enkelte bruger med at skabe overblik over sin økonomi, lægge et budget, lave realistiske afdragsordninger og forholde sig til sit rådighedsbeløb. Derudover vil der blive talt om låntyper og konsekvenser af forbrugslån, forsikringer mv. 

Forløbet vil kræve en adfærdsændring hos brugerne, og derfor vil rådgivningen lægge vægt på motivation og hjælp til selvhjælp. Det vil være en imødekommende og anerkendende proces, som bringer den enkelte brugers unikke og egne ressourcer ind i forløbet. Brugeren skal mødes i øjenhøjde og være ansvarlig for processen og fremdriften. Projektet vil således skabe motivation for forandring hos brugeren samt at fastholde motivationen gennem hele forløbet, så ændringerne bliver varige.  I forløbet samarbejdes med økonomisagsbehandlere, bankrådgivere og andre relevante instanser. 

 

Hvem kan benytte sig af PROP?:

Målgruppen er først og fremmest borgere i Vollsmose på overførselsindkomst eller førtidspension, men borgere uden for bydelen er også velkomne. 

Det vil også være muligt at trække på Den Frie Rådgivnings mange sproglige kompetencer blandt de frivillige, således at man også kan gennemføre forløbet på trods af manglende eller mangelfulde danskkundskaber.

Har du brug for et forløb?

Hvis du som borger har lyst til at høre mere om PROP, og eventuelt benytte dig af tilbuddet, er du velkommen til at kontakte Anna på student.prop@dfr-odense.com eller ringe onsdage mellem 10-14 på tlf. 5151 0772

Kender du én, der har brug for et forløb?

Hvis du som samarbejdspartner gerne vil forhøre dig om mulighederne for at henvise en borger til PROP, er du velkommen til at kontakte Anna på student.prop@dfr-odense.com eller ringe onsdage mellem 10-14 på  tlf. 5151 0772

Kunne du tænke dig at være frivillig?

Vi søger også frivillige med kendskab til budgetplanlægning, forståelse af SKAT og lignede, kontakt da Arif på propstudent@dfr-odense.com eller tlf. 3071 3485