Samarbejdspartnere

Vi arbejder tæt sammen med en række aktører i og uden for Vollsmose. Nedenfor kan du læse mere om vores samarbejdspartnere.

Fritidsbutikken og UngNord

Den Frie Rådgivning holder til i Fritidsbutikken, som er vores tætteste samarbejdspartner. Fritidsbutikken er en del af Odense Kommune og hører under ungdomsskolen UngNord. Derfor har Den Frie Rådgivning lavet en partnerskabsaftale med UngNord.

I Fritidsbutikken ligger også en række projekter, som er vores vi samarbejder med på daglig basis: Rollemodeller Fyn, Get2sport, Arena for foreningsliv, frivillighed og folkeoplysning og Fritidsvejledning uden grænser. 

Disse projekter kan du læse mere om på UngNords hjemmeside:UngNord


Camp U 

Den Frie Rådgivning ligger på Camp U, som er en uddannelsesklynge i Vollsmose Centrum, der huser UngNord, dele af UCL, Ungdommens Uddannelsesvejledning, projekter knyttet til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Community Center Vollsmose samt dele af Tietgenskolen. Camp U blev etableret i 2012 og skal være et tiltrækkende uddannelses- og undervisningsmiljø, hvor forskning, viden, faglig opkvalificering, kompetenceudvikling og uddannelse er i fokus. 

Du kan læse mere om Camp U her: Camp U

 

Community Center Vollsmose

Den Frie Rådgivning blev i 2013 en del af paraplyorganisationen Community Center Vollsmose (CCV) for at støtte ønsket om at opbygge et stærkt lokalsamfund og foreningsliv i Vollsmose. CCV består af en bestyrelse og en række medlemsforeninger, hvoraf mange lægger nogle af deres aktiviteter i CCVs lokaler på Camp U. Den Frie Rådgivning har repræsentanter i bestyrelsen og benytter CCVs lokaler til vores Cykelskole for Kvinder.

Læs mere om CCVs arbejde her: CCV 


Risingplanen

Den Frie Rådgivning etablerede i efteråret 2009 en satellitrådgivning i Påskeløkkens Beboerhus i samarbejde med den boligsociale helhedsindsats Påskeløkkeprojektet, som fra 2013 er afløst af Risingplanen. Rådgivningen har åbent hver onsdag kl. 12.00 – 14.00.
 

Risingplanens hjemmeside: Risingplanen

Dianavængets Medborgerhus 

Den Frie Rådgivning etablerede i februar 2011 en satellitrådgivning i Dianavængets Medborgerhus i samarbejde med den boligsociale helhedsindsats i Dianavænget. Rådgivningen har åbent om torsdagen kl. 10.00 – 13.00. 


Mere information om Medborgerhuset kan findes på hjemmesiden: Dianavænget
 

Vollsmosesekretariatet

Vollsmosesekretariatet administrerer den boligsociale helhedsplan i Vollsmose. De har en række indsatsområder, der ligger i tråd med Den Frie Rådgivnings arbejde. Vi har lavet samarbejdsaftaler med Fritidsjobrådgivningen i forbindelse med vores tilbud Din Fritid – Din Fremtid og med Beboerrådgiverne, som vi samarbejder med om rådgivning af beboere i Vollsmose.

Du kan læse mere om Vollsmosesekretariatet her:Vollsmose Sekretariatet 2020

 

Retshjælpen Vollsmose  

Retshjælpen Vollsmose tilbyder 5 timers gratis rådgivning på en række forskellige sprog i forbindelse med juridiske problemstillinger. Den Frie Rådgivning har lavet en samarbejdsaftale med Retshjælpen, så vi sikrer brugerne den bedste og mest kompetente rådgivning.

På Retshjælpens hjemmeside kan du læse mere om deres arbejde: Retshjælpen 


Dansk Flygtningehjælp

Vi samarbejder både med Dansk Flygtningehjælps frivilligrådgivning i Odense i forhold til rådgivning af brugerne og med Mentor Fyn i forbindelse med Din Fritid – Din Fremtid.

For mere info om Dansk Flygtningehjælps arbejde: Dansk Flygtningehjælp