JOBOPSLAG  - BLIV BESTYRELSESMEDLEM I DEN FRIE RÅDGIVNING

Vil du være med til at løfte opgaven med at udvikle og fremtidssikre Den Frie Rådgivning og derigennem være med til at skabe lige muligheder for borgere i udsatte positioner?
 
Vi søger et nyt medlem til Den Frie Rådgivnings (DFRs) bestyrelse til posten ’Fundraising og forretningsudvikling’. Har du tid og lyst til de næste to år, på frivillig basis, at lægge kræfter i en mindre frivillig social forening med stort vækstpotentiale og spændende planer for fremtiden? Har du lyst til at bruge dit samfundsengagement og viden på det strategiske plan til at skabe lige muligheder for dine medborgere, der befinder sig i en social udsat position? Så er det dig vi søger!

Den nuværende bestyrelse tæller 7 medlemmer og to suppleanter, og der skal på generalforsamlingen den 15. marts 2023 vælges et nyt medlem. Den ideelle kandidat vil, i tæt samarbejde med sekretariatslederen, være i stand til at fundraise midler til vores fortsatte arbejde og indgå strategiske samarbejder. Derudover vil der i bestyrelsen være fokus på at videreudvikle, positionere og styrke DFR på et strategisk niveau.


Om DFR
Vi er en frivillig social forening i Vollsmose, som gennem rådgivning hjælper borgere i socialt udsatte positioner, der står uden netværk, den fornødne viden og/eller sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre. DFR bygger på frivillige kræfter, og består af to rådgivningstilbud: Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning (PROP), som koordineres af et sekretariat med lønnede medarbejdere.

Bestyrelsesposten er for dig der kan og har lyst til at …

 • i samarbejde med sekretariatslederen fundraise midler til foreningen, gennem ordinære ansøgningskanaler samt gennem netværk
 • danne stærke partnerskaber med erhvervslivet som en del af deres CSR-strategi
 • indgå professionelle venskaber og samarbejder med andre (non-profit) interessenter og aktører
 • udstikke den strategiske retning for foreningen i samarbejde med bestyrelsens øvrige medlemmer
 • forretningsudvikle hen imod et økonomisk bæredygtigt, non-profit forretningskoncept
 • motiveres af frivilligt socialt arbejde og kan spejle sig i vores værdier

 

Den perfekte kandidat har …

 • erfaring med fundraising både gennem offentlige puljer og private fonde, såvel som gennem netværk
 • et veludviklet netværk med kontakter inden for erhvervslivet og/eller offentlige institutioner
 • erfaring med bestyrelsesarbejde og foreningsdemokrati
 • erfaring med politisk arbejde og lobbyisme
 • evnen og lysten til at operere strategisk såvel som operationelt
 • lyst til at styrke borgere i udsatte positioners mulighed for at være en del af samfundet
 • et inkluderende og empatisk menneskesyn
 • overskud til at byde ind i DFR med erfaringer og tid, også i udførende opgaver, i et dedikeret team af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere


Vi tilbyder
En bestyrelsespost i en forening med stort potentiale og muligheden for at sætte dit præg på centrale

beslutninger. Du bliver en del af et fast team bestående af den øvrige bestyrelse og sekretariatslederen. Du vil også have kontakt til teamet af frivillige rådgivere, der pt tæller 35 personer med forskellige faglige og etniske baggrunde.

Opgavens omfang
Mængden af opgaver vil variere, og det kræver derfor både et vist tidsmæssigt overskud og en vis fleksibilitet. Du skal regne med at bruge i snit 5-7 timer om måneden. Du kan udføre arbejdet hjemmefra eller kombinere det med tilstedeværelse på kontoret i Vollsmose i Odense. De 10 årlige ordinære bestyrelsesmøder samt to halvårlige bestyrelsesdage foregår på Camp U i Vollsmose. Hertil kommer diverse kortere fysiske eller online møder samt de udførende opgaver forbundet med denne rolle.

Foreningsdemokrati
Det skønne ved foreningsdemokratiet er, at generalforsamlingen er øverste myndighed, og det er her, det bliver besluttet, hvem der af foreningens medlemmer vælges til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem. Vi kan derfor kun opfordre til, at du kontakter vores forperson Anette Juhler på anette@dfr.dk eller mobil: 22480225 for at høre mere om foreningen og bestyrelsens arbejde. Er der et match mellem dig og de ønsker bestyrelsen har for et nyt bestyrelsesmedlem, vil bestyrelsen indstille dig som bestyrelsesmedlem til generalforsamlingen den 15. marts 2023.