Vores arbejde

Hjælp til papiroprydning

Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, som gennem rådgivning og folkeoplysende aktiviteter hjælper særligt udsatte borgere med at løse hverdagsrelaterede problemstillinger. 

Vi ved, at problemer i hverdagen hurtigt kan udvikle sig til uoverskuelighed, hvis der ikke bliver reageret på dem. Gennem vores rådgivning hjælper vi brugerne, så de får frigivet ressourcer, de kan bruge til i højere grad at tage ansvar for deres egen livssituation og tage aktivt del i samfundet.

Hvad kan vi hjælpe med? 

  • Vi kan hjælpe med at forstå vanskelige breve
  • Vi kan hjælpe med at udfylde skemaer til for eksempel kommunen og Udlændingestyrelsen
  • Vi kan hjælpe med at ringe eller skrive til myndigheder eller fimaer
  • VI kan hjælpe med NEM Id, Digital Post og netbank

Hjælp til selvhjælp

Vi arbejder ud fra et princip om hjælp til selvhjælp. Derfor gør vi os umage med at inddrage brugerne i processen og løsningen omkring de problemstillinger, de henvender sig med.

Målet er, at rådgivningens brugere på sigt kan indgå i det danske samfund på lige fod med andre borgere med de samme rettigheder, muligheder og pligter. Vi arbejder konstant mod denne målsætning ved at rådgive og vejlede vores brugere, så de får en større viden om lovgivningen og det danske samfund.

Hjælpen er desuden af praktisk art. Det vil sige, at vi for eksempel hjælper med at udfylde skemaer og ansøgninger, formidler kontakt til diverse myndigheder og private instanser.

Sprog

Vi kan tilbyde rådgivning på 20 forskellige sprog fordelt på ugens dage - blandt andet somalisk, arabisk, tyrkisk, bosnisk, kurdisk, og tamilsk. Vi har for det meste både arabisk og somalisk alle ugens dage.

Hvis et bestemt sprog ønskes til en rådgivning,

kan du ringe til os på tlf 21327236 og aftale et møde.