Værdigrundlaget for Den Frie Rådgivning

Hos Den Frie Rådgivning arbejder ud fra en særlig tilgang til vores omverden. Denne tilgang er blevet visualiseret igennem 'Vision, Mission & Værdier' 

I forbindelse med arbejdet af denne tilgang har vi i 2012 og 2019 modtaget priser for vores arbejdet. Vi er fortsat i 2020 meget taknemmelige for den anerkendelse disse to priser symbolisere. 

Vision, Misson, Værdier

Hos Den Frie Rådgivning, arbejder vi ud fra en række forhold der skal difiniere hvordan vi arbejder. 

Vision
Når den Frie Rådgivning snakker om vores vision, omhandler det et ønske om at skabe et samfund med lige muligheder for alle. En måde vi etablere denne Vision, er via et princip om  'hjælp-til-selvhjælp'. Det betyder at vi altid arbejder efter at give vores medborgere mulighed for at hjælpe sig selv, på lige fod med resten af samfundet. 

Mission 
På baggrund af denne vision skabes der vores mission. Som består i at vi ønsker at tilbyde hjælp og rådgivning til alle der måtte have brug for den, så der skabes lighed i mulighder i samfundet. Vores mission er altså at hjælpe alle til at hjælpe sig selv uanset hvilken baggrund de måtte have. 

Værdier
Når vi arbejder med disse forhold er det også på baggrund af Den Frie Rådgining Værdier. Som består særligt af manfoldighed, respekt, ansvar og frivillighed. 
Dette skyldes at vores værdi er skabt ud fra troen på at vi står i et mangfoldigt samfund, hvor at gensidig respekt mellem alle parter er essentielt. Udover dette tror vi på at alle borgere har et personligt ansvar for sit liv. Disse værdier bygger så på et frvilligt møde mellem vores rådgivere og brugeren. 
 

Holdspilleren 2019

I 2019 var Den Frie Rådgivning vinderen af prisen Holdspilleren som uddeles af Odense Kommune. Prisen hylder en eller flere frivillige sociale foreninger eller private virksomheder for et konstruktivt samarbejder, der har gjort forskel for en udsat eller sårbar målgruppe.

Til at uddybe hvad Holdspilleren står for, benytter vi os af den overrækkelsestale Susanne Crawley holdte. Før overrækningen bad hun publikum om at reflektere over, hvad en holdspiller var. Det blev beskrevet, som én der i samarbejde med andre, kan gå efter et fælles mål. En person der er indstillet på at skulle ofre noget, for at kunne indgå i fælleskabet. En bevidsthed om, hvad man selv er god til, i fælleskabet, men også en bevidsthed om, hvad man ikke er god til, og hvad man har brug for andres hjælp til.


Susanne Crawley beskrev også at modtagelsen af denne pris, er et udtryk for at man tager holdspillerrollen et skridt videre. Den Frie Rådgivning modtog denne pris fordi Odense Kommune vil støtte vores målsætning, om at gøre vores medmennesker til holdspillere. Vi arbejder hen imod at gøre vores medmennesker i stand til at løse en række opgaver, på lige fod med resten af samfundet. Dette har bl.a. muliggjort at nogle af vores brugere har fået ressourcer til at kunne hjælpe andre, som vi engang hjalp dem. Denne indsats var et af elementer der gjorder at vi i 2019, fik prisen Holdspilleren.

Den sidste ros vi modtog under overrækkelsen var for vores arbejde hen imod skabelsen af lighed. Odense Kommune anser vores frivillige arbejde som et arbejder der styrker vores borgere. Vi blev derfor anerkendt som nogle der videregive nødvendige ressource til mennesker, så det at begå sig i samfundet er en realitet. Hos Den Frie Rådgivning er det at kunne give flere mennesker, lige muligheder via samarbejde og rådgivning et af vores kerne mål.

Tak til Odense Kommune, og de rosende ord.

 Vi siger igen stor tak for denne pris, og glæder os fortsat over at kunne yde råd og vejledning til alle, der oplever et behov og herigennem arbejde for vores vision om et samfund af forskellige mennesker med lige muligheder.

Ildsjæleprisen 2012

I 2019 var Den Frie Rådgivning vinderen af prisen Holdspilleren som uddeles af Odense Kommune. Prisen hylder en eller flere frivillige sociale foreninger eller private virksomheder for et konstruktivt samarbejder, der har gjort forskel for en udsat eller sårbar målgruppe.

I vores årsrapport kan du læse nærmere hvordan, hvordan Den Frie Rådgivning arbejder med vores værdier