Værdigrundlaget for Den Frie Rådgivning

Hos Den Frie Rådgivning arbejder ud fra en særlig tilgang til vores omverden og rådgiver ud fra hjælp-til-selvhjælp. På denne side kan du læse mere om vores vision og mission, samt vores værdier. De danner grundlaget for måden vi møder brugerne i vores rådgivning, på. 

I 2012 vandt vi Odense Kommunes Ildsjælepris og i 2019 og 2022 vandt vi Holdspillerprisen. Begge priser viser, at vores måde at møde vores brugere på, at rådgive dem og yde hjælp-til-selvhjælp på, gør en forskel. Vi er stadig i 2023 meget taknemmelige for alle tre priser. Du kan læse mere om dem nederst på denne side.

I Den Frie Rådgivning, danner vores vision, mission og vores værdier grundlaget for  vores rådgivning og alt andet arbejde vi udfører. 

Vision
Et samfund af forskellige mennesker med lige handlemuligheder.

Mission 
Vi rådgiver mennesker, der henvender sig med oplevelsen af et behov for rådgivning og bidrager til at opbygge deres ressourcer, forståelse for egen situation og handlemuligheder.

Værdier

De værdier vi i Den Frie Rådgivning arbejder ud fra er Forskellighed, Respekt, Ansvar Frivillighed.

Hos Den Frie Rådgivning anerkender vi forskellighed i etnicitet, religion, sprog, køn, holdninger m.m. og ser det udelukkende som en styrke - både blandt vores brugere og vores frivillige. Vi ønsker at møde alle vores brugere og frivillige med gensidig respekt, og tror på et personligt ansvar for eget liv samt et fælles ansvar for rådgivningen. Rådgivningen i Den Frie Rådgivning er bygget op om frivillige ildsjæle, som tror på værdien i det frivillige møde mellem brugere og rådgivere. 

Holdspilleren 2019

I 2019 var Den Frie Rådgivning vinderen af prisen Holdspilleren som uddeles af Odense Kommune. Prisen hylder en eller flere frivillige sociale foreninger eller private virksomheder for et konstruktivt samarbejder, der har gjort forskel for en udsat eller sårbar målgruppe.

Til at uddybe hvad Holdspilleren står for, benytter vi os af den overrækkelsestale Susanne Crawley holdte. Før overrækningen bad hun publikum om at reflektere over, hvad en holdspiller var. Det blev beskrevet, som én der i samarbejde med andre, kan gå efter et fælles mål. En person der er indstillet på at skulle ofre noget, for at kunne indgå i fælleskabet. En bevidsthed om, hvad man selv er god til, i fælleskabet, men også en bevidsthed om, hvad man ikke er god til, og hvad man har brug for andres hjælp til.


Susanne Crawley beskrev også at modtagelsen af denne pris, er et udtryk for at man tager holdspillerrollen et skridt videre. Den Frie Rådgivning modtog denne pris fordi Odense Kommune vil støtte vores målsætning, om at gøre vores medmennesker til holdspillere. Vi arbejder hen imod at gøre vores medmennesker i stand til at løse en række opgaver, på lige fod med resten af samfundet. Dette har bl.a. muliggjort at nogle af vores brugere har fået ressourcer til at kunne hjælpe andre, som vi engang hjalp dem. Denne indsats var et af elementer der gjorder at vi i 2019, fik prisen Holdspilleren.

Den sidste ros vi modtog under overrækkelsen var for vores arbejde hen imod skabelsen af lighed. Odense Kommune anser vores frivillige arbejde som et arbejder der styrker vores borgere. Vi blev derfor anerkendt som nogle der videregive nødvendige ressource til mennesker, så det at begå sig i samfundet er en realitet. Hos Den Frie Rådgivning er det at kunne give flere mennesker, lige muligheder via samarbejde og rådgivning et af vores kerne mål.

Tak til Odense Kommune, og de rosende ord.

 Vi siger igen stor tak for denne pris, og glæder os fortsat over at kunne yde råd og vejledning til alle, der oplever et behov og herigennem arbejde for vores vision om et samfund af forskellige mennesker med lige muligheder.

Ildsjæleprisen 2012

I 2019 var Den Frie Rådgivning vinderen af prisen Holdspilleren som uddeles af Odense Kommune. Prisen hylder en eller flere frivillige sociale foreninger eller private virksomheder for et konstruktivt samarbejder, der har gjort forskel for en udsat eller sårbar målgruppe.

I vores årsrapport kan du læse nærmere hvordan, hvordan Den Frie Rådgivning arbejder med vores værdier